Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

UFOs Hover Over Columbus Ohio - Video

type="html">Posters Comments
Lights appeared in the southwest direction and began to form in a triangular formation, they faded out and reappeared in a straight, multiple eyewitness with video evidence.
Source: MUFONView the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου