Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Intriguing UFOs Over Melbourne Australian July 2013

type="html">UFO - Makes 2 turns, then a slow ascension - Melbourne AU


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου