Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

UFO Over Ireland, Stops in Mid-Flight, Hovers and Descends

type="html">
Posters Comments
A youngster records his first ever UFO which appeared over him on Tuesday the 16th July. The object which is pulsating white and flying low over the area has an intelligent way of flight. Have you saw any mysterious objects over Dublin?


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου