Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

UFO News, Alien Space Probes, UFOs in Australia - Spacing Out

type="html">
Episode 55
Open Minds covers UFOs in Australia, Alien Space Probes and they check out the MUFON Conference in Las Vegas, Nevada. Also the latest UFO news and reports are covered in this episode. 


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου