Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

The Power of Three - Ancient Aliens

type="html">The ancient Egyptian design of the three pyramids of Giza; diverse cultures worship the all-knowing triads; an ancient tablet noted the power of the number three; the language of human DNA is written in a pattern of threes.


Season 6 Episode 1

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου