Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

UFO News Reports From Around The Globe - UFO Planet

type="html">Take a journey into the unknown with Darin Crapo and examine UFO sightings from Red Deer, Alberta, Canada; Costa Mesa, California, USA; Montreal, Quebec, Canada; Berena, Ohio, USA; Las Vegas, Nevada, USA; Stanton Island, NY, USA and Hickory, North Carolina, USA.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου