Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Busted Reading Your Mail! (with Video)

Busted Reading Your Mail! (with Video)

So, this isn’t EXACTLY video proof of NSA snooping, but I think it is a pretty accurate re-creation of the exact moment when the government was caught in the act…...

The post Busted Reading Your Mail! (with Video) appeared first on Extraordinary Intelligence.

]]>

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου