Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Strange Pulsating UFO Over Wrexham Wales

type="html">
Posters Comments
Strange Sighting... Strange Lights What is this?
Planet? The Moon?
Saw at Wrexham Wales UK 21/10/2013 View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου