Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Several UFOs Filmed Over Queensland, Australia

type="html">

Posters Comments
Nearly every day I captured the similar phenomena here too in Kingston Queensland.Now I filming and capturing here in Brisbane and Queensland.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου