Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Triangle UFO Filmed From Highway Over Tampa Florida

type="html">
Posters CommentsOn July 5th, 2013 in Tampa, Florida I observed an unidentified flying object above the Veterans Expressway toll plaza. This is the video from that night...


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου