Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Stunning Daytime UFO Filmed Around Chemtrails - Arizona

type="html">Posters Comments
Was filming chemtrails, planes and the sun yesterday and I filmed a craft that first appeared to be an airplane but once zoomed in realized very quickly it was not a plane at all, too fast for a blimp. 


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου