Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Daytime Saucer Shaped UFO Over Guadalajara, Mexico - Video

type="html">

Daytime UFO Guadalajara, Mexico 25 October 2013 by justa4t

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου