Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Large Triangle UFO Hovers Over Military Base - Oklahoma

type="html">
Coming up to the town of Altus, OK we noticed a large object sitting in the same place for at least 15 min. I got my phone out & caught this craft as we drove by it just south of the military base.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου