Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Silent, Bright UFO Sighting Over PA, Object Simply Vanished

type="html">
Posters Comments
This was just filmed at 11:00pm on 8/8/13 as usual it is silent other than the farmiliar cricket/locust sound that is made during all my sightings!!. This UFO was flying under dense cloud cover, passed me and just vanished.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου