Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Fast Moving V Shaped UFO Over San Juan Capistrano, Calif

type="html">
Posters Comments
New amazing video footage of 4 bright UFO lights combined into a V - shaped formation recorded while flying in the night sky above San Juan Capistrano, California on 25th August 2013.View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου