Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

UFO Planet Looks At Sightings in Canada, Brazil Turkey & USA

type="html">
Take a journey into the unknown with Darin Crapo and examine UFO Sightings over Brazil; Cambridge, Ontario, Canada; Kepler Footage; Massillon, Ohio, USA; Springfield, MO, USA; Turkey; Danish Alien; Hedon, North London, England and special guest Michel Deschamps.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου