Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

New Crop Circles Appear in Devizes, Wiltshire, UK - Video

type="html">Two new crop circles appear in Wiltshire - August 1 and August 6, 2013


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου