Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Bright Glowing UFO Hovers Than Rapidly Takes Off - Bulgaria

type="html">This bright glowing UFO was filmed over Haskovo Bulgaria on August 04, 2013. You can make out an aircraft that flies behind the UFO and at a higher altitude. After hovering for a while the UFO moves off at a rapid pace. 


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου