Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Interesting UFOs Hovering Above The Skies Of Cartagena, Spain - Video

type="html">
New interesting footage of a bright objects hovering in the sky above Cartagena, a major naval station located in the Region of Murcia, by the Mediterranean coast, south-eastern Spain. This was taken on Wednesday, 27th November 2013.

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου