Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

UFO News Reports, UFO Sightings, Spacing Out - Video

type="html">
Open Minds looks at a UFO captured by a news station's towercam in Lincoln, NE. We also discuss a strange translucent, disc-shaped UFO photographed in Minnesota. These and other space and UFO stories on this episode of Spacing Out!

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου