Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Large Bright UFO Sighting Over Venezuela

type="html">Amazing video of a UFO sighting recorded with a camera at 11pm (had lightning) of 09.06.13 in the Junquito Caracas Venezuela.

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου