Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Triangle UFO Filmed Over Ocean, Panama City, Panama

type="html">Posters Comments
I woke up at 5 am and saw this outside of my window... after about 5 minutes they split up and flew in different directions one by one very quickly. I had quit filming because I didnt think they were going to move! View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου