Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Mysterious Rings in the Sky Over Copenhagen and Parts Of Denmark

type="html">

Very strange phenomena that appeared over several areas of Copenhagen and Denmark. What are these rings? Extraterrestrials or something natural? Any suggestions would be appreciated.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου