Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

A New Circular Crop Circle in Wiltshire UK

type="html">
Posters Comments
This crop circle was found in Wiltshire, United Kingdom on Saturday, 25th June 2013


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου