Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

NASA UFO Photo Reveals Large Dark Object Over Ocean

type="html">
A recent UFO sighting video has captured the imagination of enthusiasts and skeptics alike.

First uploaded by Streetcap1, the UFO sighting video captures what appears to be a dark object hovering amidst the clouds above the ocean.


Here is the link to the NASA UFO Photo.

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου