Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Daytime UFO Video - Object Morphing Over Fresno California

type="html">Ufo morphing and multiple Ufos Fresno!! kingufokid UfosAreRealFresno Robert Thorson clear day. slight breez. camera sony trv-103 with 3x zoom lens abut 30x zoom. white object was moving east. other objects moving around main craft. more than 1 witness


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου