Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Alien Like Pyramid Structure Discovered On Mar - Video

type="html">
This pyramid or pyramid like object was discovered on Mars near the West Candor Chasma.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου