Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Recently Discovered NASA UFO Photo, Gemini 11 Mission, University Archive

type="html">This photo was recently discovered at the photo archive of Arizona State University
Photo Link -http://tothemoon.ser.asu.edu/data_g/G...View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου