Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

News Station Baffled By UFO in Sky Over California - Video

type="html">
California news 17 seems genuinely perplexed at the strange light in the sky. Amateur astronomers viewed the UFO and could provide no satisfactory explanation. View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου