Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

New Video Shows UFO Trailing Behind Comet ISON

type="html">Very interesting new images of Comet ISON which seem to indicate an object within its coma.  The Russians have recently reported that Comet ISON is moving as if it were an intelligently controlled spacecraft


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου