Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Classic Saucer Shaped UFO Photographed Over Altafulla - Spain

type="html">
A photographer (Joan Marsal) was practicing taking pictures with his new single lens reflex camera while he took this photo of a UFO. 

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου