Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Super fast UFO recorded above Eiffel Tower, France on 11th October 2013


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου