Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Powerful Zoom-in Capabilities Captures UFOs Over Mexico

type="html">
This new video shows a group of UFOs hovering above Tijuana, Mexico Oct 1, 2013. The camera has a strong zoom in capability which allows for a closer look than normal.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου