Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Low Altitude UFO Sighting Over Biel Bienne, Switzerland

type="html">UFO at low altitude tonight in Biel orange seemed sphera of fire ..... 07.10.2013 at 22:30 ...

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου