Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Extremely Large UFO Fires Beam At Sun - Video

type="html">UFO shoots laser beam towards dark object next to the sun. Second UFO is positioned in the background. SOHO LASCO C2 2013/09/28


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου