Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Comet ISON Filmed With UFO or Anomaly in it's Tail

type="html">
Posters Comments
Very interesting new images of Comet ISON which seem to indicate an object within its coma.

Telescopic photos taken of Comet ISON October 2 & 3, 2013

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου