Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Bright UFO light recorded in the night sky above Encino, California on 8th October 2013


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου