Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

UFO Sightings, Australia, Canada, USA and Russia - UFO Planet

type="html">
Take a journey into the unknown with Darin Crapo and examine UFO sightings from Queensland, Australia; Vancouver, BC, Canada; Liberty, Texas, USA; Moscow, Russia; Space Shuttle UFO; Ontario, Canada; France; Guest Shawn Parry


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου