Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

UFO Hovers in Night Sky Over West Texas - Video

type="html">Poster Comment
A motorist records what looks like a large cigar shaped object with side lighting while driving on a highway in western Texas. The object is very odd and does not match that of any known aircraft.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου