Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Red Elongated UFOs Hover Over Beijing

type="html">
It is extremely hard to tell what these objects are that are hovering over the sky of Beijing, fi you open the video up to full screen you get a much better idea of their size. 

Posters Comments
A friend of mine recorded this video in Beijing, near Guangqumen Bridge at 21:20, 11th September, 2013.View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου