Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

More Large UFO/Anomalies over the Skies of Australia

type="html">
This UFO is moving too slow to be a meteor or a meteorite but the experts are saying that there is a good chance that it is space junk. Recent similar videos have been recorded in Russia, USA and now Australia, which makes that explanation suspect.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου