Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Formation of UFOs Filmed Over Sheffield Lake Ohio

type="html">

These young children playing with the video camera manage to capture a formation of UFOs flying over Sheffield Lake, Ohio.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου