Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Worldwide UFO News Reports - UFO Planet

type="html">

Take a journey into the unknown with Darin Crapo and examine UFO sightings captured over Waddenzee Beach in the Netherlands; Tel Aviv, Israel; The Bronx, NY, USA; New York State, USA; Vancouver, Canada; Kansas City; Kearny, NJ, USA; and the Evergreen Aviation & Space Museum in McMinnville, Oregon, USA.

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου