Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Two Bright UFOs/Orbs Filmed Over West Lothian Scotland

type="html">These two UFOs or Orbs were filmed at dusk over West Lothian Scotland on July 30, 2013. 

Posters Comments
The person who took this video only asked one questions.......what are they?


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου