Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

UPDATE: Binary message in Crop Circle found near Asti, Italy in June 2013 maybe solved?


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου