Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

UFO Hunter Shares His Best Videos With Topic UFO Crew - UFOs Over Fresno

type="html">UFO Hunter & Ufologist Robert Thorson shares a sampling of his UFO video captures taken over the past seven years with the Topic UFO Crew.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου