Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ireland's First UFO Sighting in the Modern World - 5 Days After Roswell

type="html">This newspaper clipping gives us the details of the first recorded UFO sighting in modern time in Ireland. This happened July 12 days after the infamous Roswell Incident which occured on July 7, 1947. 
View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου