Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Very Low Altitude UFO/Orbs over South Carolina

type="html">Posters Comments
This video is the full video of these orange orbs, the other video posted was a short 30 second clip out of this to quickly shre with particular people. So please enjoy.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου