Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

UFOs Over Myrtle Beach South Carolina

type="html">Posters Comments
UFOs are everywhere tonight, I'm sure many other videos will be surfacing for this night. 

Apparently there were no military craft in the area which rules out conventional military and flares. 


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου