Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

UFO Sighting Just Before Earthquake Strikes Mexico - UFO Video

type="html">This UFO appears shortly before an earthquake in Texcoco, Mexico.Posters Comments
earthquake tremor video mexico earthquake at dawn video of UFOs in mexico before the earthquake, Lights before the quake Texcoco

View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου